Styret

· Elin Sarai (styreleder)
Førsteamanuensis, Norges Handelshøyskole

· Terje Breivik
Seniorrådgiver i avdelingen for kommunikasjon og samfunnskontakt, BKK

· Montserrat Telseth
Divisjonsdirektør tekniske systemer, Rambøll

· Fredrik Skarsvåg
Daglig leder, Sparebanken Vest boligkreditt

· Alexandra Archetti Stølen
Festivalsjef, Oslo World 

· Mona Ibrahim
Minoritetsrådgiver, IMDI

· Martine Berg Olsen (ansattrepresentant) 
Kommunikasjonsmedarbeider for Stiftelsen Fargespill