Gruppe ungdommer konfetti
 
 
 
 
 

Beethoven på Fargespills premisser

Slik har du aldri hørt Beethovens 9. symfoni før! Da Det Norske Kammerorkester inviterte Fargespill til å tolke Beethovens 9. symfoni, hadde de et håp om at unge mennesker skulle…

Økt støtte til Fargespill på statsbudsjettet 2023

Regjeringen foreslår å øke støtten til Fargespill med 2 millioner kroner, slik at vi kan styrke Fargespill-metodikken og fortsette vårt landsomfattende arbeid med kunstformidling og mangfold. De er fantastisk anerkjennelse at…

«A kiss for all the World» billetter

Fargespill og Det Norske Kammerorkester presenterer «A kiss for all The World» Beethovens 9. symfoni på dagens premisser! 13. november er vi endelig tilbake i Grieghallen for å gjenta suksessen…