Nyheter

Meld deg på Fargespillstudiet på HVL! 14 April 2020

Interkulturell pedagogikk og Fargespillmetodikk

Etter- og videreutdanning, høsten 2020

Interkulturell kompetanse utvikles ved å ha fokus på ressursene til barn og unge, ved å arbeide med anerkjenning og gjensidighet, samtidig som vi stiller forventninger om og plikter til å bidra i
Les mer...

Fargespill i klasserommet 02 April 2020

Alle skoler og kommuner med FEIDE  får fri tilgang til Fargeskyen ut skoleåret - et verktøy som tar Fargespill med inn i det digitale klasserommet.   "Det er nå stort behov for digitale ressurser som kan hjelpe lærerne og ikke minst åpne opp for gode samtaler i denne spesielle perioden,"
Les mer...

Arkiv

post_date))): ?> post_date))): ?> post_date))): ?> post_date))): ?> post_date))): ?>