Tu tu gbovi

Om sangen:

 

Tekst:

Tu tu gbovi

Tu tu gbovi

Nanan mu le ahuemèo

Tata mu le ahuemèo

Awo djéjé vinyè

Bonu bonu kpo

 

Tu tu gbovi

Tu tu gbovi

Nanan mu le ahuemèo

Tata mu le ahuemèo

Awo djéjé vinyè

Bonu bonu kpo

 

Mèkè poué

Ma Pauluvi ya

Tu tan

Né ma poué nawo

Awo djéjé vinyè

Mmm vafa vio (evt Awo djéjé vinjè)

Awo djéjé vinyè

Bonu bonu kpo.

 

Tu tu gbovi

Tu tu gbovi

Nanan mu le ahuemèo

Tata mu le ahuemèo

Awo djéjé vinyè

Bonu bonu kpo

 

Lydfiler: