Utvidede samarbeid (2009)

2009 har også vært begivenhetsrikt for oss i Fargespill. Vi har hatt et spennende og lærerikt samarbeid med Vossajazz og Bulken asylmottak som kulminerte i forestilling under festivalen, igjen for utsolgt hus. Les mer om Fargespill og Vossajazz i Hordaland. Et lignende samarbeid med kulturskole og asylmottak på Bømlo er i gang, med forestilling 21. mars 2010.

Vi har spilt Flere Farger ved en rekke anledninger, på konferanser, kongresser og landsmøter, men også åpne forestillinger på Ole Bull Scene, og nå i høst, på Den Nasjonale Scene. Det var en stor opplevelse for oss alle å få spille i dette rommet med så mye kultur og historie i veggene.

Vi er også i gang med arbeidet med å lage manualer for hvordan erfaringene våre med Fargespill kan brukes som integreringsmodell i skole, kulturskole, i det flerkulturelle bygdesamfunns kulturliv og alle andre steder man har interesse av å høste fruktene av det mangfoldige møtet. Dette arbeidet inkluderer også produksjon av notemateriale, CD og DVD.

For Fargespill dreier seg om å synliggjøre berikelsen som ligger i at forskjellige verdener møtes. Når to verdener møtes, medbringende en vilje til dialog og samhandling, blir begge tvunget til å sprenge sine grenser for å favne om den andre. Og når vi skal romme både oss selv og de andre, så vokser vi. Vi ser det også i vitenskapen; Tese, antitese og til slutt syntesen som bringer verden et skritt fremover og som er mer enn summen av delene, fordi det er noe helt nytt. Håpet vårt er at Fargespill kan være et bilde på det nye Norge. En modell for hvordan det mangfoldige møtet kan skape syntese i stedet for konflikt.