Nye samarbeid og videreutvikling (2017)

«Måtte bli den eg var for å bli det eg e»
Lars Vaular, «Heartbreak Hotel»

I 2017 startet Fargespill et samarbeid med en av norsk hip hops viktigste stemmer, Lars Vaular. Tematikken for forestillingen er identitet – et begrep som spesielt formes og fylles med innhold i ungdomstiden. Mange ungdommer opplever en «spagat» mellom omgivelsenes forventninger og sitt eget selvbilde. Jakten på aksept og anerkjennelse står i et spenningsforhold til jakten på seg selv. Lars Vaulars tekst i låten «Heartbreak Hotel» sier noe om å vite hvor man kommer fra for å vite hvem man er. Dette budskapet traff oss og inspirerte oss til å lage forestillingen «D eg E», som hadde premiere i Grieghallen i november 2017. Det viktigste Fargespill gjør er å lage forestillinger av høy kunstnerisk kvalitet, gjennom å aktivere ressursene som bor i hver enkelt aktør i kompaniet. Vi ønsker hele tiden å være i utvikling, ta modige valg og nå nye publikummere.

I forestillingen «D eg E» gjorde vi alt dette – på en gang. Nye samarbeid, tekniske elementer og kunstneriske grep gjorde dette til en utfordrende produksjon og en storartet forestilling.

Men Fargespill er så mye mer enn «bare» en forestilling. Fargespill-metoden er et grunnprinsipp som har gyldighet langt utover scenekanten. Gjennom etterutdanningskurs for lærere, nettressurser tilpasset skolefag og samarbeid med skoler, kulturskoler og andre institusjoner i inn- og utland ser vi at metoden forløser et menneskelig potensiale på en rekke andre arenaer.

Fargespill-aktørene har i alle år kommet med sanger og danser som forestillingene bygges på. I stadig større grad tar de også selv ansvar for innstudering av materialet til andre fargespillere, instruksjon av musikere, komponering av musikk og koreografier, og helhetlig kunstnerisk utforming. Vi har et ensemble med stadig tydeligere ledere og selvstendige unge kunstnere i kontinuerlig utvikling.

Grobunnen for en god forestilling skapes for oss i et godt sosialt miljø, og også her er aktørene selv i ferd med å «ta over»: De tar initiativ til ulike aktiviteter i huset i Bergen og skaper nye sosiale rom, slik hovedkvarteret vårt er ment å brukes. Det er Fargespillkulturen som er den egentlige grunnmuren i dette huset. Gode møter mellom mennesker der respekt, likeverd og positive forventninger sitter i høysetet.

I 2017 gikk startskuddet for Fargespill i Oslo, hvor vi ansatte fem personer med til sammen tre årsverk; en avdelingsleder og fire i et kunstnerisk team med ulike fagkompetanser. Vår ambisjon for Fargespill-Oslo er å vise mangfoldet i byen og hente ressurser fra ulike bydeler og skape sceneforestillinger med «Oslo-signatur» som gir et unikt bilde av vår mangfoldige hovedstad. Fargespill-Oslo holder til på Sentralen, mens øvelser og møter med barn og unge foregår på skoler og lokaler over hele byen. Det Norske Teatret er vertskap for forestillingene.

I 2016 innledet Fargespill et samarbeid med Festspillene i Bergen og Kringkastingsorkesteret (KORK) som markerte en ny milepæl i vår historie. Samarbeidet fortsatte i 2017 med forestilling på Det Norske Teatret, og beviste nok en gang at vårt ensemble og konsept blomstrer i dette formatet.

Fargespill har lisensiert sine konsepter «Fargespill» og «Flere Farger» til byer og bygder i store deler av landet, og det kommer stadig flere til. Dette er selvstendige prosjekter som mottar kursing og oppfølging fra Bergen, men ellers opererer på egen hånd.