KORK, Statsbudsjett og NRK (2016)

Fargespill startet som en enkeltstående forestilling i 2004, og forestillingene er i dag sett av over 165 000 publikummere i både inn- og utland. Det har gjennom årene blitt tydelig at Fargespill er så mye mer enn «bare» en forestilling; Med en ressursorientert metode i bunn – som kort fortalt omhandler at hvert menneske er en ressurs så lenge man får mulighet til å bidra – har Fargespill vist at man kan få til konstruktive møter mellom mennesker med ulik bakgrunn, uansett arena.

I Fargespillforestillingene jobber vi ut i fra at to elementer må være til stede for å skape sterk scenekunst: Uttrykkskraft og profesjonalitet. I Fargespill deler man på disse oppgavene; Barna og ungdommene har uttrykkskraften – en historie å fortelle gjennom sin egen kulturarv. Med profesjonelle rammer i form av kunstnerisk og teknisk personale fra øverste hylle, løftes historien frem og gi den kraft.

I 2016 tok vi steget enda et hakk videre, da vi sammen med Festspillene i Bergen innledet samarbeid med Kringkastingsorkesteret (KORK). Et symfoniorkester av internasjonalt format møtte det mest uttrykksfulle, rundt 100 barn og unge fra 35 land, som sammen veltet sosiale barrierer og sprengte musikalske grenser.
Konserten ble i sin helhet sendt på NRK-TV under programposten «Hovedscenen». Dirigent Ingar Bergby uttalte i forkant av sendingen: «Det er nok den største opplevelsen jeg har vært med på i mitt yrkesliv».

NRK laget en dokumentar hvor de fulgte et knippe aktører i prosessen frem mot forestillingen, og NRK-Super fulgte en av våre yngste aktører ifbm programserien «Modig». Fargespill har også vært å se på flere arenaer/medier ifbm Kongeparets 25års-jubileum.

I september arrangerte vi, i samarbeid med Norsk kulturskoleråd, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Fargespill-Trondheim, en Fargespillkonferanse i Trondheim. Vår målsetting var å motivere og gi kunnskap om hvordan kulturskolen kan bli en bedre arena for inkludering ved å bruke Fargespillmetoden, samt åpne opp for Flere Farger-prosjekt i norske kommuner. Konferansen ble en suksess og ambisjonen er å gjenta dette i flere fylker.

Fargespills kjernevirksomhet er å lage forestillinger av høy kunstnerisk kvalitet og ta på alvor de ressursene som bor i hver enkelt aktør. Dette ressursfokuset er også motivasjon og bakgrunn for samarbeidet med Høgskolen i Bergen, avd. lærerutdanning (nå Høgskulen på Vestlandet). Høsten 2016 startet vi opp det tredje etterutdanningskurset for lærere.

2016 ble året da Fargespill endelig kom inn (igjen) på fast post på statsbudsjettet. Dette gir Fargespill mer forutsigbarhet og muskler til å følge opp høye ambisjoner.

Med andre ord, det har vært et år med mange oppturer!