I samarbeidets ånd (2015)

2015 var året vi for alvor inviterte inn eksterne aktører inn i Fargespilluniverset. På scenen inviterte Fargespill til samarbeid med Real Ones, en av Norges ypperste pop-/folk rock grupper. Dette ga nye spennende muligheter og utfordringer. Ved å dykke ned i hverandres musikalske univers med ydmykhet og respekt, ble forestillingene et bevis på hvordan den andres kunstneriske verden kan berike vår. Publikum fikk ikke nok, billettene til høstens forestillinger ble revet bort, og samarbeidet fortsatte i 2016.

Fargespills kjernevirksomhet og hovedmotivasjon er å lage forestillinger av høy kunstnerisk kvalitet og ta på alvor de ressursene som bor i hver enkelt fargespiller. Dette ressursfokuset var også motivasjon og bakgrunn for å innlede samarbeid med Høyskolen i Bergen (HIB) avd. lærerutdanning. I januar 2015 startet det første etterutdanningskurset for lærere ved HIB. Studiet «Interkulturell pedagogikk, kultur- og kommunikasjon i Fargespill» er ment å gi lærere et verktøy for å implementere Fargespills metode og filosofi i skolen på tverrfaglig basis, for dermed å kunne stå bedre rustet til møtet med den stadig økende innvandrings- og flyktningestrømmen. Det digitale læringsverktøyet «Fargeskyen», som utarbeides i samarbeid med Fargespill og MusIT, ble gjennom året utviklet og testet, og er ventet å bli tatt i bruk av skolene i 2016.

I likhet med 2014, ble Fargespill også i 2015 tildelt priser. Fargespill ble av Hordaland fylkeskommune utnevnt til «Årets Hordalending» og fikk Bergen kommunes «Pris for Likestilling, Inkludering og Mangfold».