Fredspris nominasjon og premiere i Oslo (2018)

2018 var Stiftelsen Fargespills første hele år med egen avdeling i Oslo. Fargespill-Oslo hadde sin første forestilling, «Vi», på Det Norske Teatret i mai, og forestillingen ble en stor suksess tross forholdsvis kort innstuderingsperiode. Mange gode samarbeid er skapt og vi ser svært positivt på den videre etableringen i hovedstaden.

I Bergen bygget vi videre på forestillingen «D eg E», med en rekke nye numre. Bergensartisten Miss Tati gjestet scenen og signerte med en uforglemmelig energi og innlevelse. Vi ønsker hele tiden å være i utvikling, overraske med modige valg og nå nye publikummere, og Miss Tati snakker rett til ungdommene både på scenen og i salen. Samarbeidet med denne strålende artisten fortsetter i 2019 både i Bergen og Oslo.

Vi ser at et godt sosialt miljø med takhøyde, en åpen dialog og inkludering av alle medvirkende er helt avgjørende for det kunstneriske resultatet. Vi kaller det Fargespillkulturen; gode møter mellom mennesker, respekt og høye forventninger til hverandre. Dette gir oss kulturell og sosial kapital inn i fremtiden. Dette er bærekraft!

I stadig større grad tar fargespillerne selv ansvar for innstudering av materialet, instruksjon av musikere, komponering av musikk, koreografier og helhetlig kunstnerisk utforming med veiledning fra det kunstneriske teamet. Fargespill-ensemblene dyrker frem tydelige ledere og selvstendige unge kunstnere i kontinuerlig utvikling. Vi gleder oss over at flere og flere entrer den profesjonelle musikkscenen med stor integritet.

I 2018 ble Fargespill også fotballfrelst! TV2 trakk parallellen mellom verdens største klubbturnering UEFA Champions League og Fargespill, og inviterte oss til å markere høstlanseringen av deres sendinger. Vår vri på den ikoniske hymnen satte spilleglede i høysetet, med barna og ungdommene i fokus.

Fargespill har lisensiert sine konsepter Fargespill og Flere Farger til by og bygd i store deler av landet, og vi registrerer med glede at interessen er økende. Disse selvstendige prosjektene får kursing og veiledning fra Bergen, men lever ellers sine egne liv. Det er spennende å følge med på hva de kommer opp med!

Forskningsmiljøer har også vist interesse for Fargespill de senere årene. I 2018 ble den første doktorgradsavhandlingen om Fargespill presentert ved Høgskolen i Innlandet. Dette grundige arbeidet utforsker musikk som interkulturelt verktøy, basert på en etnografisk studie av samhandlingsprosesser i Fargespill.

Stiftelsen Fargespill ble i 2018 nominert til Nobels Fredspris (!), og opptrådte også på Nobels Fredsfest for Fredsprisvinnerne, samt en fullsatt Rådhusplass med direktesending fra NRK. Nominasjonen