Første Fargespill-forestilling (2004)

Med utgangspunkt i erfaringer fra ”Mosaikk”-innslagene, begynner Ole og Sissel å legge rammer for forestillingen som de har bestemt skal hete «Fargespill». Hilde Sol Erdal kommer etter hvert til som ansvarlig for det visuelle og koreografiske i forestillingen, og sammen underviser vi cirka 60 barn og ungdommer på Nygård skole målrettet og ukentlig hele vårsemesteret frem mot Festspillene.

Vi tar utgangspunkt i norsk tradisjonell folkemusikk/ folketoner/dans, – og prøver med dette å lokke frem elevenes egne referanser fra sitt hjemland. Et møysommelig og langsiktig arbeid som krever forståelse og tålmodighet fra begge parter. Vi ser elever vokse som aktører og ikke minst som mennesker. Og sammen skaper vi en forestilling som berører alle – fra de Kongelige til aktørenes familier og øvrige publikum. Vi kjenner at vi har fått til noe genuint som vi ikke helt kan – og kanskje heller ikke skal – forklare med ord.

To fulle hus i Peer Gyntsalen er inspirerende!