Festspill, Statsbudsjett og ekspandering (2013)

2013 var nok et hektisk år, og Fargespills utvikling fortsatte med stormskritt. På grunn av den økte aktiviteten ble staben utvidet med en 20 % stilling i administrasjonen og en 30 % stilling i det kunstneriske teamet. Vi kom inn på Post 74 på Statsbudsjettet, noe som er med på å trygge den økonomiske rammen og bygge fundamentet med tanke på langsiktighet.

Fargespills kjernevirksomhet og hovedmotivasjon er alltid å lage forestillinger av høy kunstnerisk kvalitet, men metoden og filosofien har også vist seg å la seg implementere på andre arenaer, som for eksempel i skolen. Dette arbeidet startet så vidt opp i 2013, og vi ser store muligheter for en interessant utvikling av denne retningen. Nye arenaer generer nye impulser, som igjen bidrar til at forestillingene utvikler seg.

I 2013 nådde Fargespillkonseptet også svenskene. Fargespill åpnet konferansen «Svensk scenkonsts branchdagar og stämma 2013», som ble avholdt på Wermland Opera i Karlstad. Det resulterte i at fire kommuner i Wermland har lisensiert Fargespill-konseptet, Flere Farger. Ved utgangen av 2013 er det i tillegg 11 kommuner i Norge som har lisensiert Fargespill-konseptet, hvorav 5 er Fargespill-kompani og 6 er Flere Farger.

Fargespill startet som en enkeltstående forestilling under Festspillene i Bergen i 2004, og har med jevne mellomrom blitt invitert tilbake. I 2013 samarbeidet vi igjen, denne gang i en utvidet versjon som inneholdt «kulturell storstuing» i foajéen, forestilling og dialogmøte. Arrangementet var et av de første som ble utsolgt under årets festspill, noe som befester Fargespills posisjon i byen.

Rundt 115 000 publikummere har til nå opplevd Fargespill på scenen!