Faste rammer (2008)

Fra 2008 ble Fargespill et kommunalt 4-årig prosjekt med en årlig bevilgning på omkring 1 mill. Og det beste av alt var at vi fikk ansatt vår egen prosjektleder, Kjersti Berge. Vi fikk også oppleve to av numrene våre arrangert for symfoniorkester av Håkon Berge, og fremført sammen med Bergen Filharmoniske Orkester under Bergens Tidenes Ønskekonsert i januar. Her ble vi også tildelt Bergens Tidenes oppmuntringsstipend på 50.000 kroner.

Fargespill eksport: Vi hadde lenge gått svanger med en ide om å eksportere hele prosjektet til et lokalsamfunn, der man kunne bruke lokale aktører og organisatorer for å lage en Fargespillforestilling basert på lokal identitet.

Sjansen bød seg da Førde Internasjonale Folkemusikkfestival ringte og ønsket forestillingen. Vi reiste flere turer til Førde i løpet av vinteren og våren, og hjalp til med innsamling og innøving av materiale. Vi traff flotte barn og ungdommer som bød på sanger og danser vi kunne bruke i forestillingen.

Forestillingen ble en kraftfull og flott opplevelse der Førdefolk fikk oppleve sine nye naboer som bejublede resurser. Integreringskonseptet som Fargespill representerer, lever i dag videre i Førde, drevet av lokale organisatorer.

Et annet høydepunkt i 2008 var Festspillkonserten sammen med Brazz Brothers og dansegruppen Womens Unite, under ledelse av Thandi Zwataboni, fra Sør-Afrika. Utrolig inspirerende for våre utøvere å kunne opptre i samspill med dansere og musikere på et så høyt nivå.

Sensommeren 2008 gikk vi i gang med vår fjerde forestilling ”Flere Farger”. Tema for ”Flere Farger” er leken. Det er neppe en tilfeldighet at ordet for det å leke og det å spille musikk er det samme i veldig mange språk. Man trenger ikke kunne snakke sammen for å kunne leke sammen. Lek og musikk kommuniserer på tvers av språk religion og kultur. Når vi leker, spiller eller synger står vi på et felles grunnfjell. Og hvis vi da møter hverandre med en vilje til dialog og samhandling, oppstår det nye sanger, leker og danser, som synliggjør velsignelsen i at vi både er like – og forskjellige. Vi er like fordi vi er folk, og forskjellige fordi vi er forskjellige folk. Forestillingen ble spilt for 10 fulle hus på Ole Bull Scene i november og responsen fra både publikum og kritikere var overveldende.

2008 ble avsluttet med ”Mangfoldig Finale” i Grieghallen, der vi var en del av Bergen Filharmoniske Orkesters markering av mangfoldsåret.