Den spede begynnelse (2003)

Ole Hamre får i oppdrag å lage en rekke innslag som skal sy sammen Bergen Kulturskoles forestilling ”Mosaikk” under Festspillene i Peer Gyntsal, Grieghallen, hvor Hilde Sol Erdal hadde regi. Ole ville skape en kontrast til kulturskoleelevene, som er flinke på grunn av noe, ved å benytte aktører som er flinke på tross av noe. Her var barn og unge som nettopp hadde ankommet som flyktninger en av aktørgruppene.

Ole ba Sissel Saue om hjelp til innstudering og gjennomføring. De forskjellige barna som alle hadde en eller annen stor motstand å overvinne, gjorde sterkt inntrykk på både publikum og Festspillsjef og med utgangspunkt i dette ber Festspillene Ole om å videreføre samarbeidet med elevene fra barneskole og grunnskole for voksne på Nygård skole med sikte på en Festspillforestilling i 2004.