Siren Sundland – Sparebanken Vest

I ei tid der kulturelle og religiøse forskjellar har så sterk fokus, treng vi Fargespill for å utfordre alle typar tankegang som går i svart-kvitt.