Jan H. Landro, BT

Har Bergen noen bedre kulturell eksportartikkel å søke utbredelse for? Jeg tviler.