Ellen Horn – Riksteateret

Alle medvirkende, både barn og voksne, proffer og amatører, fremsto som en kunstnerisk helhet og skapte et fyrverkeri av rytmer, farger og stemninger.

Sjelden har jeg blitt så overbevist om musikkens enestående kraft som bro mellom menneskene.