Einar Engelstad, BT

At musikk kommuniserer uansett språk og kulturbakgrunn bevises til fulle