Såri Råri liten sull

Om sangen

 

Tekst

Såri råri liten sull

hadde vi en pose full

løa og så låven

stabburet å så koven.

Småe guten høgge ved,

småe guten høgge ved,

småe jenta drege te

langt over lia

og langt over lia

 

Lydfil