Praktisk info

Er du interessert i å søke? Her er praktisk info! 

For svar på spørsmål ta kontakt med Høgskolen på Vestlandet eller besøk deres nettsider HER 🙂 

Omfang: 1 år, 15 studiepoeng

Deltid 25%

Kursavgift 16 000

Målgruppen er primært lærere som arbeider med barn og unge i barnehage, grunn- og videregående skole eller kulturskolen. Det er rådet at minst to personer fra hver arbeidsplass deltar i studiet.

Ressursfokus og forventninger 

Anerkjennelse, gjensidighet og respekt

Mangfold som premiss og metode

Første del av studiet tar utgangspunkt i hva som ligger i begrepet «intekulturell pedagogikk» og «fargespillmetodikk». I andre del av studiet skal deltakerne øve på å utvikle egne, konkrete prosjekt i sine respektive læringsmiljø. Studiet er samlingsbasert og går over to semestre. Det legges opp til tre samlinger per semester, og samlingene blir holdt i Bergen. Undervisningen veksler mellom praktiske eksempel, demonstrasjoner, øvinger, teoretiske innføringer og drøftinger av disse.