Praktisk info

Er du interessert i å søke? Her er praktisk info! 

For svar på spørsmål ta kontakt med Høgskolen på Vestlandet eller besøk deres nettsider HER 🙂 

Omfang: 1 år, 15 studiepoeng

Deltid: 25%

Kursavgift: 16 000

Målgruppen er primært lærere som arbeider med barn og unge i barnehage, grunn- og videregående skole eller kulturskolen. Det er rådet at minst to personer fra hver arbeidsplass deltar i studiet.

Ressursfokus og forventninger 

Anerkjennelse, gjensidighet og respekt

Mangfold som premiss og metode