Oslo

Stiftelsen Fargespill
v/ Fargespill Oslo
Øvre Slottsgate 3
Postboks 183 Sentrum
0157 Oslo


Leder
Anine Smith
mail: anine@fargespill.no
tlf: 995 61 764

Komm.- og org.-medarbeider
Tonje Finvold Lacher
mail: tonje@fargespill.no
tlf: 906 51 019

Musikalsk ansvarlig
Anja Eline Skybakmoen
mail: anja@fargespill.no
tlf: 454 70 623

Koreograf / dansepedagog
Alma Bø
mail: alma@fargespill.no
tlf: 936 13 637

Musikkpedagog / aktøransvarlig
Mariama Ndure
mail: mariama@fargespill.no
tlf: 478 32 921

Vil du bli aktør i Fargespill i Oslo eller har du spørsmål om øvinger o.l.? Kontakt Mariama Ndure eller meld deg på her

Vil du booke Fargespill i Oslo til et event? Ta kontakt med Anine Smith.

Representerer du en kulturskole og ønsker å starte opp et Fargespill i din kommune? Fargespill har innledet et samarbeid med Norsk Kulturskoleråd om lisensiering av Fargespill/Flere Farger-konseptet  gjennom Kulturskolerådets kontaktnettverk. Kontakt Norsk Kulturskoleråd for mer informasjon. 

Foto: Hans Jørgen Brun