Hele verden på én scene

Fargespill er langt mer enn en forestilling. Det er en overbevisning om at vi mennesker kan møtes som likeverdige.

Fargespill er en metode for hvordan vi mennesker møter hverandre. Metoden fokuserer på den enkeltes ressurser og verdi for felleskapet. Gjennom ukentlige møteplasser utforsker barn og unge med ulik kulturell bakgrunn hverandres kulturarv med respektfull nysgjerrighet. Sammen med et profesjonelt apparat jobber aktørene mot et kunstnerisk mål som forteller om en vei videre for mangfoldsamfunnet.

Stiftelsen Fargespill har som målsetning å synliggjøre mangfoldets muligheter gjennom kunstneriske uttrykk. Fargespill debuterte med stor suksess under Festspillene i Bergen i 2004, og har siden den gang blitt sett av flere hundretusener publikummere, etablert et Fargespill-kompani i Oslo i 2016, og vært nominert til både Spellemannsprisen og Nobels Fredspris. Fargespill har opptrådt på flere av de store scenene i landet og var en del av Stortingets offisielle Grunnlovsmarkering i 2014 på Den Norske Opera & Ballett og opptrådte på Nobels Fredsfest i Oslo i 2018.

Stiftelsen Fargespill har i dag ansatte i Bergen og Oslo, samt et stort apparat av frilansere og frivillige. Vi har faste ukentlige øvelser i begge byene der barn og unge mellom 7 og 25 år deltar innen sang, dans og instrumentering.

Fargespillkonseptet er i dag lisensiert til et 20-talls kommuner, og åtte nye Fargespill-kompanier skal etableres i Nord-Norge. Les mer om satsningen.

Fargespill-forestillingene: 

Hovedvirksomheten til Fargespill er sceneforestillinger med musikk og dans, og som baserer seg på hva aktørene våre identifiserer seg med av sanger, danser og klappeleker. Materialet blir jobbet fram og satt i profesjonelle rammer i et samarbeid mellom aktørene, scenekunstnere, pedagoger og musikere.  Resultatet blir forestillinger som gir et nært, musikalsk møte med unge menneskers historie om hvem de er, avdekket gjennom musikk og dans fra deres oppvekst.

Fargespill-metoden: 

Fargespills grunnfilosofi er entydig ressursorientert og handler om hvordan vi møtes som mennesker. Det handler om å se hvert enkeltmenneske som en ressurs og å spørre: «Hva har du?» og ikke «Hva mangler du?». Å møtes med denne positive forventningen, og ta imot hverandres bidrag med respektfull nysgjerrighet og åpenhet, er nøkler til Fargespill sterke samhold og unike fellesskap.

Forskere ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) har definert vår metode som «Fargespill-metoden», og det undervises nå i Fargespill-metodikk ved HVL som videreutdanningskurs for lærere.  I tillegg har Fargespill utviklet et interaktivt læringsverktøy kalt Fargeskyen, rettet mot 5.-7. klasse i grunnskolen. Det er i skolen at fundamentet for morgendagens samfunn ligger, og vi er glade for å være med og utvikle kompetansen på dette feltet.

Foto header: Magnus Skrede / FiB