Nyheter

Fargespill vil alltid danse for fred! 21 September 2020

21. september er den internasjonale fredsdagen! Den markeres hvert eneste år for å promotere fred i verden.

Fred kan være så mye. Fred med hverandre, men også fred med oss selv. Og begge deler bor i Nelson Mandelas berømte ord som han sa da han ble løslatt etter 27 år i fengsel: "Da jeg gikk ut
Les mer...

Vil du være nemndmedlem i UNE? 09 September 2020

Justis- og beredskapsdepartementet har invitert Stiftelsen Fargespill til å foreslå nemndmedlemmer, inkludert stornemndmedlemmer, til Utlendingsnemda (UNE) for perioden 1. januar 2021 - 31. desember 2024. Som nemndmedlem representerer du deg selv, ikke organisasjonen som har foreslått deg!

Hva

Les mer...

Hva kan hver og en av oss gjøre i kampen mot rasisme? 28 Juni 2020

Rasisme begynte ikke med George Floyd. Det slutter heller ikke med George Floyd.  Men kanskje George Floyd kan være begynnelsen på slutten? 2020 er et år preget av store globale hendelser. Det er et år vi vil huske. Korona-pandemien kom, og selv om den førte til mye elendighet, har den også
Les mer...

Én klode, fylt med mennesker som er avhengig av hverandre 21 Mai 2020

At et virus skulle vise hvor åpenbart det er at vi er én klode, fylt med mennesker som er avhengig av hverandre hadde vel ingen av oss sett for seg før 12 mars 2020. Verden har aldri vært mindre. Vi trenger kunnskap fra forskere på kryss og tvers av jorden for å utvikle en vaksine, vi
Les mer...

God 17 mai fra Fargespill 17 Mai 2020

Siden nasjonaldagen blir annerledes i år vil vi gjerne dele den mest spesielle 17. mai feiringen i Fargespills historie. I 2014 feiret vi vårt 10-årsjubileum samtidig som Norge ​feiret sitt 200 årsjubileum. Dette ble markert på nasjonaldagen med en storslått forestilling på hovedscene på Den
Les mer...

Arkiv

post_date))): ?> post_date))): ?> post_date))): ?> post_date))): ?> post_date))): ?>