Liti Kjersti

Om sangen:

 

Liti Kjersti – Gåte 2002

 

Liti Kjersti ho var seg så liti eit viv, Brunfolen løyper lett
Ho kunne ikkje råde sitt unge liv. Men det regnar og det bles
For langt nord i fjello, djupt under hello der leikar det

Velkomen Bergjekongen, heim til min, Brunfolen løyper lett
No hev eg bryggja og blanda vin. Men det regnar og det bles
For langt nord i fjello, djupt under hello der leikar det

Dei gav henne drikke av raude gull honn, Brunfolen løyper lett
Dei slept der nedi tri villar kônn. Men det regnar og det bles
For langt nord i fjello, djupt under hello der leikar det

I bergjet vil eg leva og der vil eg døy, Brunfolen løyper lett
Og der er eg Kongjen festarmøy, hu det regnar og det bles
For langt nord i fjello, djupt under hello der leikar det

 

Liti Kjersti – Iselin Alme 1978 

 

Liti Kjerti ho var seg so lite eit viv,

brun folen løyper lett,

ho kunde ‘kje råda sitt unge liv.

Med det regner og det blæs.

For langt nord i fjellom djupt under hellom der leikar det.

 

Bergekongen kom seg ridand’ i gård

– Brunfolen løyper lett –

Pål gullsmed ute for honom står.

Med det regner og det blæs.

For langt nord i fjellom djupt under hellom der leikar det.

 

Liti Kjersti – Arve Moen Bergset 1987

 

Liti Kjersti ho va seg så fagert eit viv,-Det rigner og det blæs –
ho ri nord i bergom på gangaren kvit.
Ved djupt onde’ hello,
langt nordi fjello
der leikar det.

Men som ho no kom seg åt bergo dei blå – Det rigner og det blæs
Då høyrer ho frå haugo det spelar og læt.

Ved djupt onde’ hello
langt nordi fjello
der leikar det.

Ho stanar sin gangar bak bergo dei blå – Det rigner og det blæs
og Haugebonden burt te Liti Kjersti han går.

Ve djupt onde’ hello
langt nordi fjello
der leikar det

«Å høyr du Liti Kjersti det seier eg deg – Det rigner og det blæs
Vil du til haugo heim fylgje med med?»

Ve djupt onde’ hello
langt nordi fjello
der leikar det

«Nei eg kan kje til haugo heim fylgje med deg – Det rigner og det blæs
For moder sit heime og ventar på meg.»

Ve djupt onde’ hello
langt nordi fjello
der leikar det

«Tenk alli på store, tenk alli på små – Det rigner og det blæs
Alt det du ynskjer av meg sko du få.»

Ve djupt onde’ hello
langt nordi fjello
der leikar det

Liti Kjersti ho rei seg åt bergo dei blå – Det rigner og det blæs
Og Haugebonden etter på gangaren grå.

Ve djupt onde’ hello
langt nordi fjello
der leikar det

Så rei dei kring haugar tri store tri små – Det rigner og det blæs
Og heim att til moder ho alli meir kom.

Ve djupt onde’ hello
langt nordi fjello
der leikar det.

Men stundom når det skymest
kring bergo dei blå – Det rigner og det blæs –
då høyrer du frå haugo det sukkar så sårt
Ved djupt onde’ hello
langt nordi fjello
der leikar det.

 

Lydfiler: