Ka berxê min

Overlevert: Mardin Mertal (fra Fargespill Oslo)

Tekst (lydskrift):

Bærkhe min bærkhe boze 
min cherandi li ærde tozæ (x 2)

Bizine shir bidæ min 
aqle sære min alozæ (x 2)

bru bru bru (x 3)
ka bærkhe min 
haa haa khode da min 
hee hee bila bichæ

(Vi har spilt «bru bru bru» på kazoo)

Lyd/Video:
Ka Berxê min på youtube

Ka Berxê min (sunget av Helene)