Interkulturell pedagogikk og Fargespillmetodikk

Høgskulen + Fargespill = SANT

Siden 2014 har Fargespill og Høgskolen på Vestlandet (tidligere HiB) samarbeidet om et etterutdanningskurs for lærere: Interkulturell pedagogikk og fargespillmetodikk, basert på Fargespillmetoden!

Studiet er et videreutdanningskurs for lærere som har barnehagelærer-/lærerutdanning eller tilsvarende kompetanse. Det er ingen krav om musikalske forkunnskaper til kurset, bare et ønske om å utvikle kompetanse innen en metode som baserer seg på kreativitet og ressursfokus! Studiet skal lære deltakerne om flerkulturelle læringsmiljø og har en tverrfaglig, praktisk og teoretisk tilnærming for å hjelpe å utvikle læringsarenaer med fokus på mangfold som en ressurs.

Interkulturell kompetanse utvikles ved å ha fokus på ressursene til barn og unge, ved å arbeide med anerkjenning og gjensidighet, samtidig som vi stiller forventninger om og plikter til å bidra i fellesskapet.

Marius Mathisen fra Kronstad skole i Bergen tok kurset i 2016/2017: 
«Interkulturell pedagogikk og Fargespillmetoden har åpnet øynene mine i forhold til å virkelig definere eleven som en ressurs. Dette studiet burde være obligatorisk i all lærerutdanning. Det rommer så uendelig mye viktig!»