Fargespill i klasserommet!

Hva er Fargeskyen?

Grunnstammen i Fargespill er barn og unge fra hele verden og forestillingene våres baseres på det aktørene har med seg av kulturskatter i form av sanger og danser. Ut ifra vår filosofi og metode  i møte med unge mennesker er det nå utviklet et tverrfaglig, interaktivt læringsverktøy: Fargeskyen!

Tanken bak Fargeskyen er at gjennom tekst, bilder og video skal elever og lærere i den norske skoles mellomtrinn få lære om verdens land og kulturer. Samtidig åpner Fargeskyen for å bruke elevene i klassen og familiene deres som ressurser, som kan fortelle unike historier om hvordan livet er der de og familien kommer fra.

Hvordan bruke Fargeskyen?

Fargeskyen er et sky-basert verktøy som er beregnet for mellomtrinnet, men kan gjerne brukes på både yngre og eldre aldersgrupper!

Kursene tar utgangspunkt i forskjellige land som blir presentert av noen av våre egne aktører fra Fargespill. Gjennom artikler, sanger, videoer, bilder og quizzer blir elevene kjent med land og folk. Elevene kan også lage egne versjoner av sanger og musikk fra ulike land i Fargeskyens studio-verktøy.

Er du interessert i å bruke Fargeskyen i undervisning? Prøv Fargeskyen GRATIS frem til 31. August 2018!  Besøk nettsiden www.fargeskyen.no for å lese mer.

Få Fargeskyen og ta deres elever med på en reise sammen med Fargespill!