Hva er egentlig Fargespill?

Fargespill er en helårs møteplass for barn og unge mellom 7 og 25 år, og der deltagerne får brukt, og utviklet, sin kunstneriske og kulturelle kompetanse i samarbeid med danse- og sangpedagoger. Kompaniet lager grensesprengende scenekunst som henter sin energi fra møter mellom mennesker. Fargespill gir barn og unge unike muligheter til å både utfolde seg kreativt og utvikle seg sosialt, og er samtidig et verktøy for integrering. Ved å møtes med en positiv forventning om at alle har noe verdifullt å gi til fellesskapet, i kraft av sin identitet og historie, skapes et nytt rom for mestring og samspill.