Hele verden på én scene

Fargespill er langt mer enn en forestilling. 

Det er en overbevisning om at vi mennesker kan møtes som likeverdige, uavhengig av bakgrunn. 

Fargespill har som målsetning å synliggjøre mangfoldets muligheter gjennom kunstneriske uttrykk. Fargespill debuterte med stor suksess under Festspillene i Bergen i 2004, og er siden den gang sett av over 195 000 publikummere. Fargespill har utgitt bok og to album, hvor ett ble nominert til Spellemannprisen. Fargespill har opptrådt for bl.a.  de fleste kongehus i Europa og de fleste ministre i Norge, på de største scener i landet og var en del av Stortingets offisielle Grunnlovsmarkering i 2014 på Den Norske Opera & Ballett.

Fargespill er i dag en organisasjon med 7 ansatte (5,3 årsverk) som holder 15-20 forestillinger hvert år, samt 5 ansatte (3,1 årsverk) i Fargespill-Oslo. Vi har faste ukentlige øvelser i både Bergen og Oslo hvor rundt 100 barn og unge deltar i hvert kompani, innen sang, dans og instrumentering. Fargespillkonseptet er i dag lisensiert til 28 kommuner, hvorav 3 er i Sverige, og enda flere kommuner står på trappene. (Les mer HER)

Forestillingene i fokus: 

På scenen møter man barn og unge i aldersspennet 7 til 25 år, fra ulike steder i verden. Alle har ulik bakgrunn, historie og identitet. Det er disse unge som er kjernen i Fargespill, og forestillingene baseres på det aktørene har med seg av kulturskatter i form av sanger og danser, som ofte fusjoneres med hverandre, og med såkalt global ungdomskultur, som hip hop og beatboxing.

Ideen er at kraftfull scenisk formidling er avhengig av både sterke historier og et høyt profesjonelt nivå. Topp kvalifiserte komponister, musikere, koreografer, lys- og lyddesignere, scenografer og instruktører ivaretar den profesjonelle rammen, og inni denne rammen står barna og ungdommene og byr på seg selv, sin kultur og historie. På sitt nivå. Det er nettopp dette som utgjør den verdifulle grunnstammen i Fargespill; summen av stemmer, toner og bevegelser som ikke var, før nettopp disse barna kom til oss. De bringer med seg skjulte skatter de selv kanskje ikke helt vet om, men som gjennom den kunstneriske bearbeidelsen hos Fargespills kunstneriske team blir satt sammen med norske folketoner, og som smidig bryter ned uuttalte forestillinger om forskjellighet. Resultatet blir forestillinger som gir et nært, musikalsk møte med unge menneskers historie om hvem de er og hvor de kommer fra, avdekket gjennom musikk og dans fra deres respektive kulturer.

Fargespill og kompetanseutvikling:

Fargespill er ikke bare et kunstprosjekt, Fargespill er også en metode.

Fargespillfilosofien er entydig ressursorientert. Det handler om å se hvert enkeltmenneske som en ressurs og å spørre: «Hva har du?» og ikke «Hva mangler du?». Dette utgangspunktet har vært grunnleggende når det gjelder det kunstneriske arbeidet, men Fargespills metode er også overførbar til andre felt som for eksempel undervisning.

Fargespill har sammen med Høgskulen på Vestlandet utviklet et etterutdanningskurs for lærere. I tillegg har Fargespill utviklet et interaktivt læringsverktøy kalt Fargeskyen, rettet mot 5.-7. klasse i grunnskolen.  I skolen ligger fundamentet for morgendagens samfunn og  Fargespill er glad for å få være med å utvikle kompetansen på dette feltet! (www.fargeskyen.no)