Forskning på Fargespill

Vi i Fargespill er så heldige at det er flere som har gjort forskning på vårt arbeid. Blant høgskolestudenter, i akademiske tidsskrifter og på konferanser dukker Fargespill opp som emne, både som scenekunstprosjekt og fargespillmetodikken. Vi er glad for interessen vårt arbeid vekker i forskjellige fagfelt og sier velkommen til mer forskning om Fargespill!

Nedenfor kan du finne linker til noe av forskningen om Fargespill og informasjon om pågående prosjekter.

Artikler:

«Towards an understanding of community music in Norway»

Forfattere: Felicity Burbridge Rinde og Tiri Bergsen Schei, ved Høgskulen på Vestlandet, avdeling for lærer utdanning

Publisert i tidsskriftet International Journal of Community Music (link HER).

 

«Crossing affordances: Hybrid music as a tool in intercultural music practices»

Forfatter: Camilla Kvaal, Høgskolen i Innlandet

Publisert i tidsskriftet Nordisk musikkpedagogisk forsknings årbok for 2018 (link HER).

 

«Supporting Identoty Development in Cross-Culural Children and Young People: Resources, Vulnerability and Creativity»

Forfatter: Hildegunn Schuff, Ansgar Høgskole/ABUP, Sørlandet Sykehus

Publisert i FLEKS – Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice (link HER).

 

«Musical activism towards equality among youths in Scandinavia»

Forfattere: Cecilia Ferm Thorgersen, Lars Brinck, Camilla Kvaal og Ketil Thorgersen

Publisert i tidsskriftet The Finnish Jornal of Music Education – FJME

 

«The Play of Colors: Staging Multiculturalism in Norway»

Forfatter: Thomas Solomon

Publisert i tidsskriftet: Danish Musicology Online (link HER)

 

«Response to Thomas Solomon’s article «The Play of Colors: Staging Multiculturalism in Norway»»

Forfattere: på vegne av Stiftelsen Fargespill, Anna Egholm Pedersen og Frøydis Moberg

Publisert i tidsskriftet: Danish Musicology Online (link HER)

 

 

Doktorgradsprosjekter:

Hildegunn Schuff er forsker ved Ansgar Teologiske Høgskole og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus. Hun har bakgrunn fra kultur- og samfunnspsykologi og har samlet inn data fra flere Fargespill-avdelinger rundt i landet. Avhandlingen spør hvordan Fargespill innvirker på barn og unge med flere kulturelle identiteter (cross-cultural identities).

Camilla Kvaal er forsker ved Høgskolen i Innlandet, Insitutt for kunstfag og informasjonsvitenskap, avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap. Hun har over flere år samlet inn kvalitativ data fra Fargespill i Bergen, og skriver doktorgradsavhandling med problemsformuleringen «Hvordan oppfattes og utspilles musikals mangfold seg i flerkulturelle musikkpraksiser?»