Foredrag

Fortellingen om Fargespill og vår metode passer for alle! Vi elsker å fortelle om jobben vår, Fargespills historie og Fargespillmetodikken. Gjennom vårt arbeid med Fargespill har vi blant annet gjort oss erfaringer rundt det å jobbe med mennesker med ulik bakgrunn og flere av våre erfaring er overførbare til andre felt. Vi har tidligere holdt foredrag på høgskoler, folkehøgskoler og flere forskjellig konferanser.

Noen av aktørene i Fargespill holder også foredrag. Mange av dem sitter på en unik kompetanse knyttet til egne opplevelser som flyktning, asylsøker, fremmedspråklig i et fremmed land, utfordringer knyttet til integrering osv. Flere av de eldre aktørene holder foredrag om egne historier, identitet og utfordringer ved å komme til et nytt land – og om deltakelse i Fargespill. Ofte holdes disse sammen med ledelsen i Fargespill, og noen ganger solo.

Er du interessert i besøk fra en av oss eller har noen spørsmål, så ta kontakt med kjersti(at)fargespill.no for mer info!