Fargespill-Oslo!

Fargespill-Oslo ble etablert høsten 2017, som en avdeling i Stiftelsen Fargespill. Med andre ord, vi åpner distriktskontor i Oslo!

Vi er så heldige at vi har fått med oss gode samarbeidspartnere i Gjensidigestiftelsen, Kavlifondet og Oslo kommune, som alle har bidratt med midler til etableringen.

Et fantastisk team er på plass, øvelser er i gang, og det jobbes nå hardt mot premiere på Fargespill-Oslos første forestilling i mai 2018! 

Oslo er en stor by med fraksjonerte og selvstendige bydeler. Fargespill-Oslo sin ambisjon er å koble barn og ungdom fra de ulike bydelene ved at de møtes, utveksler sine kulturelle skatter og sammen er med på å skape forestillinger av høy klasse.

6 skoler, og ca 80 aktører er med pr i dag.

Fargespill-Oslo teamet: 

Kontakt Fargespill-Oslo

Vi vil gjerne få rekke en STOR takk til bidragsyterne, vi hadde aldri kunne gjort dette uten dere!