Fargespill i andre byer

Det er et stort uforløst kulturelt og kunstnerisk potensial som ligger i Norge. Fargespills mål er å forløse noe av dette potensialet gjennom de metodene vi har utviklet i over 15 år.

Vi er derfor i gang med å etablere Fargespill flere steder over hele landet. I tillegg er søstermodellen, «Flere Farger», startet opp i både Norge og Sverige! Disse kompaniene opererer som selvstendige enheter, og er lisenser av Fargespill-konseptet.

Fargespill i Bergen og Fargespill i Oslo er begge underlagt Stiftelsen Fargespill. 

Fargespill i andre byer: 

Flere Farger/Fleire Fargar i Norge: 

Lurer du på å starte opp et eget Fargespill eller Flere Farger i din kommune? Ring oss eller ta kontakt med Per Mygland på per(at)fargespill.no for mer informasjon.

Representerer du en kulturskole? Fargespill har et samarbeid med Norsk Kulturskoleråd om lisensiering av Fargespill/Flere Farger-konseptet  gjennom Kulturskolerådets kontaktnettverk. Kontakt Norsk Kulturskoleråd for mer informasjon.