Fargeskyen

Fargeskyen er en tverrfaglig, digitalt læringsressurs som gjør Fargespill-metodikken tilgjengelig for klasserommet.  Vi har utviklet siden i samarbeid med det norske teknologiselskapet OIID.

Sjekk den ut her!

En fargerik reise

Fargeskyen består av ulike kurs og land og regioner, der du blir introdusert for musikk og dans, folk og folkegrupper, natur og klima, hverdagsliv og fest, historie og tradisjoner, mat og språk. Reisen ledes av en person som har røtter i landet, men har innvandret til Norge. Det personlige perspektivet er viktig, fordi Fargeskyen setter fokus på hva vi bærer med oss i vår identitet som er av verdi for fellesskapet.

Fargeskyen er tilpasset mellomtrinnet (5.-7.klasse), men benyttes også av både eldre og yngre aldersgrupper.

Unike innblikk

Fargeskyen åpner for aktiviteter, samtaler og refleksjoner om hvem vi er som et mangfoldig fellesskap, der vi er avhengige av hverandres unike kvaliteter – og hvem jeg er, med mine særpreg, min identitet og min historie. Elever fra det gjeldende landet vil kunne oppleve mestring gjennom å supplere og forklare noe av det Fargeskyen forteller om landet og kulturen deres. Og dette gjelder også «helnorske» elever – Fargeskyen inkluderer også et kurs om Norge.

Med Fargeskyen kan elevene få unike innblikk i og reflektere rundt begreper som introduseres i skolen med Fagfornyelsen, som Demokrati og Medborgerskap, Folkehelse og Livsmestring og mangfoldets muligheter.

Ta kontakt med oss på info@fargeskyen.no for spørsmål og/eller kjøp.

Priskategorier: 

Priser er per skoleår. Kommuner som bestiller til alle sine skoler får 20% rabatt. Ved tegning av abonnement for inneværende skoleår vil du kun betale for gjenstående tid.

* PS! Nå får alle skoler og kommuner med FEIDE innlogging gratis tilgang ut skole året. Les mer her