Fadwas telleregle

Overlevert: Fadwa Ait Ali Wakrim

Språk: Arabisk

Oversettelse: Det er en arabisk telleregle med tallene fra 1 til 10

Land: Flere arabisk talende land

 

Lydtekst

Wahad-tun (en)

e tnæne (to)

Thaleta-tun (tre)

Arbara-tun (fire)

Hramse-atun (fem)

Sette-atun (seks)

Sabah-atun (sju)

Domenje-atun (åtte)

Di’ahra-tun (ni)

Ashara-tun (ti)

 

Fadwa Ait Ali Wakrim – Telleregle