Boken

I 2011 var året for utgivelser, og vi ga da ut Fargespill-boken på norsk. Påfølgende år ga vi også ut en engelsk utgave, kalt “Kaleidoscope”.

Boken inneholder:

Boken er et godt verktøy for dem som ønsker å ta i bruk metoden, om det er ved å starte eget Fargespillkonsept (se “Fargespill i andre byer”), jobbe med metoden i skole, barnehage eller i andre fora. Videre er boken (helt upartisk sett:) tankevekkende, rørende og inspirerende lesning for den gjengse publikummer eller bare interesserte.

Boken kan kjøpes på begge språk hos Fagbokforlaget ved å klikke på bildet: JenteHandler

(NB! For å finne engelsk versjon, “Kaleidoscope”, må du scrolle litt ned på linksiden)