Boken

I 2011 var året for utgivelser, og vi ga da ut Fargespill-boken på norsk. Påfølgende år ga vi også ut en engelsk utgave, kalt «Kaleidoscope».

Boken inneholder:

Boken er et godt verktøy for dem som ønsker å ta i bruk metoden, om det er ved å starte eget Fargespillkonsept (se «Fargespill i andre byer»), jobbe med metoden i skole, barnehage eller i andre fora. Videre er boken (helt upartisk sett:) tankevekkende, rørende og inspirerende lesning for den gjengse publikummer eller bare interesserte.

Boken kan kjøpes på begge språk hos Fagbokforlaget ved å klikke her.

Click here for the English version of the book.

NB! Mye har forandret seg i Fargespill siden denne boken ble skrevet, men den gir et godt bilde på hvordan det hele startet.