Assistentene

For å kunne gjennomføre fellesøvelser, reiser og forestillinger er Fargespill avhengig av hjelp fra frivillige assistenter. Vi er så heldige å ha en god gjeng med på lag, som deler av hele seg for at vi skal kunne gjennomføre så store produksjoner. De tar seg av alt fra mat og lek med aktørene, til tilrettelegging og bistand bak scene.

Assistentene er rett og slett HELT uvurderlige for Fargespill, og vi ønsker å rette den aller største takk til dagens assistentgjeng og alle dere andre som har vært med opp gjennom årene, tusen takk!

Merk: Fargespill trenger alltid gode assistenter i både Bergen og Oslo, så dersom du kunne tenke deg å være med – ta kontakt med Kjersti på kjersti@fargespill.no i Bergen eller Anine på anine@fargespill.no i Oslo.