Villa Fargespill

September 2014 flyttet Fargespill inn i egne lokaler i Nygårdsgaten 124. Huset er offisielt kalt Villa Michelsen, vi har selvsagt omdøpt det til Villa Fargespill.

Her har vi endelig kunne samle ukentlige øvelser og drift under samme tak, og det har allerede vist seg å bli en helt ny hverdag for oss alle. Bakgrunnen for flyttingen er at vi hadde vokst ut av våre tidligere lokaler, i tillegg til at Nygård skole (hvor administrasjon og mye av øvelser holdt til) dessverre skal legges ned innen kort tid.

Huset rommer, i tillegg til administrasjon og ledelse, flere øvingsrom, lydstudio og dansesal.  Aktørene opplevde et umiddelbart eierskap til huset og kaller nå inn til øvelser på eget initiativ, der de er med på å utvikle både seg selv og nye numre til kommende forestillinger.

Opprinnelig var huset Christian Michelsens sommerhus og det var her «Nystemten» ble fremført for aller første gang!

Huset_ramme

Foto header: Vidar Langeland