Økt støtte til Fargespill på statsbudsjettet 2023

Regjeringen foreslår å øke støtten til Fargespill med 2 millioner kroner, slik at vi kan styrke Fargespill-metodikken og fortsette vårt landsomfattende arbeid med kunstformidling og mangfold.

De er fantastisk anerkjennelse at Kultur- og likestillingsdepartementet og Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen ser verdien av Fargespill sitt arbeid og vi gleder oss til å jobbe for at enda flere barn og unge i hele Norge kan bli en del av Fargespill.
Vi ønsker også å rette en stor takk til alle aktørene i Fargespill, alle Fargespill- og Flere farger-kompaniene, våre støttespillere, styret og stab. Sammen skal vi jobbe videre for gode kunstopplevelser og gode møteplasser!