Ny pris til Fargespill!

Bergen kommunes pris for likestilling, inkludering og mangfold for 2015 ble tildelt Fargespill, og ordfører Marte Mjøs Persen delte ut prisen foran en fullsatt Grieghallen etter vår forestilling «Fargespill-Real Ones» 31.januar, sammen med jurymedlemmer Lubna Jaffery og Richard Kiwanuka. 

Vi har bare to ting å si: FOR EN ÆRE, og TUSEN TAKK!

Hentet fra Bergen kommunes hjemmesider: 
Bergen kommunes pris for likestilling, inkludering og mangfold deles ut én gang i året. Formålet med prisen er å fremme likestilling, inkludering og mangfold i samfunns- og arbeidsliv

Juryens begrunnelse

Juryen har valgt å tildele 2015-prisen til Fargespill med følgende begrunnelse:

«Fargespill hjelper oss til å se mangfold som en viktig verdi og ressurs. I en tid hvor det er viktigere enn noen gang, skaper Fargespill positiv bevissthet om mangfold og inkludering. Fargespill viser hva som kan bli skapt av møtet mellom mennesker med ulik bakgrunn. Forestillingen har åpnet et rom hvor barn og unge har fått anerkjennelse for seg selv, talentene de har og mulighetene som står foran dem. Gjennom det sterke samholdet som blir vist på og bak scenen, er Fargespill gode forbilder og pionerer for oss andre når det gjelder mangfold og integrering. I Fargespill står møtet mellom kulturene sentralt Det norske møter det unorske i en gjensidig utveksling. Magien i forestillingen oppstår nettopp i dette møtet.»

Juryen mener at Fargespill leverer på alle de tre områdene som er formålet for prisen, nemlig likestilling, inkludering og mangfold.

Pris på 50.000 kroner

Juryen har vært ledet av bystyrerepresentant Lubna Jaffery (Ap). I juryen sitter også bystyrerepresentant Martin Smith-Sivertsen (H), hovedverneombud Eli Tysnes, tidligere prisvinner Richard Kiwanuka og byråd for finans, eiendom og eierskap, Dag Inge Ulstein.

Ved fristens utløp var det kommet inn ni forslag til kandidater. Prisen består av en sjekk på 50.000 kroner. Fargespill mottar prisen etter forestillingen i Grieghallen søndag 31. januar.

Foto header: Thor Brødreskift