Konferansen “=Vi”

Mange enkeltpersoner, foreninger, institusjoner og kommuner spør seg:

Hvordan skal vi klare å inkludere de som står utenfor? Og hvordan kan de som kommer som flyktninger og innvandrere klare å bli integrert og tilhøre lokalsamfunnet?

Konferansen =Vi antyder allerede et svar i tittelen. For det første protesterer den mot selve premisset for disse spørsmålene, nemlig at dette skulle handle om ’oss’ og ’dem’.

I stedet fokuserer konferansen på at tilhørigheten og identiteten til alle må favnes i et større ’vi’, og at kunst og kultur kan spille en stor rolle i denne utvidelsen.

Konferansen, som i 2018 arrangeres av Norsk kulturskolerådLarvik kommune og Stiftelsen Fargespill, har som formål å legge til rette for at ulike kompetansemiljøer og aktører for kultur og inkludering – både nasjonale og lokale – får møte hverandre, utveksle erfaringer, bygge kunnskap og kompetanse, og skape økt samarbeid og aktivitet.

Dette er viktig for at en større del av potensialet med kunst- og kulturarbeid for inkludering skal kunne realiseres der inkluderingen kan og må skje; i lokalsamfunnene.

FRIST FOR PÅMELDING 14. februar 2018

Bekreftede bidragsytere:

Utfyllende program HER

 

Prisen kr 2000 inkluderer: 

Konferansen holdes på Larvik kulturskole, Bølgen kulturhus og Farris Bad hotell

 

OVERNATTING:

Det er reservert rom for overnatting på Farris Bad hotell

Tel. 33 19 60 00

Dette må bestilles selv av den enkelte deltaker

Avtalt sum: