Hele verden på én scene

Fargespill er langt mer enn en forestilling. 
Det er en overbevisning om at vi mennesker kan møtes som likeverdige, selv om vi kommer fra svært forskjellige kulturer.  
Fargespill er noe så sjeldent som en varm, varm velkomst.
 
Fargespill er et kompani i både Bergen og Oslo, bestående av barn og ungdom fra hele verden. På scenen møter vi rundt 100 aktører fra ca 35 ulike land, inkludert Norge. Noen er født i Norge – noen av etnisk norske foreldre, noen med flerkulturell bakgrunn. Mange er kommet som innvandrere og flyktninger. Noen er krysskulturelle. En del er i Norge alene. Alle har ulik bakgrunn, historie og identitet. Det er disse unge. lovende som er kjernen i Fargespill, og forestillingene baseres på det aktørene har med seg av kulturskatter i form av sanger og danser, som ofte fusjoneres med hverandre, og med såkalt global ungdomskultur, som hip hop og beatboxing. Små perler fra verden som vi aldri ville fått oppleve om ikke nettopp disse barna og ungdommene hadde kommet hit. På en imponerende måte forenes disse musikalske perlene norske musikktradisjoner og global ungdomskultur som hip hop og beatboxing. Resultatet er et nært, musikalsk møte med unge menneskers historie om hvem de er og hvor de kommer fra, avdekket gjennom musikk og dans. Opplevelsen bæres frem av et stort profesjonelt apparat av komponister, musikere, koreografer, instruktører, lyd-, lysdesignere og scenografer.

Fargespill debuterte med stor suksess under Festspillene i Bergen i 2004, og er siden den gang sett av over 195 000 publikummere. Fargespill har utgitt bok og to album, hvor ett ble nominert til Spellemannprisen. Fargespill har opptrådt for bl.a.  de fleste kongehus i Europa og de fleste ministre i Norge, på de største scener i landet og var en del av Stortingets offisielle Grunnlovsmarkering i 2014 på Den Norske Opera & Ballett. Fargespillkonseptet er lisensiert til flere kommuner i både Norge og Sverige – og flere står på trappene.

 

Foto: Kenneth Iversen