Flexid kurs med Fargespill i Oslo

Fargespill i Oslo holder Flexid kurs for ungdom/unge voksne i alderen 15-20 år. Kursene vil holdes av Zezé Kolstad og Hawa Janlo på Sentralen. 

Kurset vil gå over 12 kursdager à 2 timer. Oppstart vil være i slutten av februar eller begynnelsen av mars og gå ukentlig frem mot juni. Dag i uken er ikke satt ennå, men kurset vil mest sannsynlig finne sted fra kl 17:00-19:00 på en hverdag.

Flexid står for fleksibel identitet og i kurset vil deltagerne få veiledning og verktøy i hvordan se sin krysskulturelle bakgrunn som en ressurs.
Det er mange i Oslo som vokser opp som krysskulturelle. Definisjonen på krysskulturelle barn og unge er følgene:

Du har flyktning- og innvandrerbakgrunn

Kjenner du deg igjen i noe av dette, så vil dette kurset styrke deg som person og du vil komme i kontakt med andre med lignende bakgrunn, opplevelser og erfaringer.

Kurset er åpent for alle, men det er bindende. Ved fullføring av kurset så vil du få et kursbevis på at du har fullført kurset, men du vil også sitte igjen med et nettverk mennesker som forstår problemstillinger og utfordringer man møter på i hverdagen som krysskulturell.

Kurset har som hensikt at du skal se hvilke ressurser og kunnskap du sitter på som krysskulturell, det kan være språkkunnskaper, hvordan lese ulike kulturelle koder og rett og se at det å være tilpasningsdyktig i ulike settinger er en stor ressurs.

Mer info om Flexid se flexid.no

Anbefaler å se filmen; «Mine muligheter med flere kulturer» som ligger på flexid.no. (Trykk play på første side) 

For påmelding send en e-post eller kontakt oss per telefon eller sms:
Zezé Kolstad zeze@didaprod.no / 46662051 – Hawa Janlo: janlohawa@outlook.com/984 05 383

 

Med vennlig hilsen,

Zezé og Hawa