Fargespill- studiet!

Søknadsfrist: 31.mai!

Er du lærer og føler du har mer å gå på for å hente ut ressursene i klasserommet ditt?

Siden 2014 har Høgskulen på Vestlandet (tidl. HiB) og Stiftelsen Fargespill samarbeidet om et etterutdanningskurs for lærere, basert på Fargespillmetoden. Studiet skal øke deltakernes kompetanse innen temaet flerkulturelle læringsmiljø og har en tverrfaglig, praktisk og teoretisk tilnærming for å hjelpe lærere til å utvikle læringsarenaer med fokus på mangfold som en ressurs.

Marius Mathisen fra Kronstad skole i Bergen tok kurset i 2016/2017: 
«Interkulturell pedagogikk og Fargespillmetoden har åpnet øynene mine i forhold til å virkelig definere eleven som en ressurs.
Dette studiet burde være obligatorisk i all lærerutdanning. Det rommer så uendelig mye viktig!»

Les mer om studiet HER