Protecting Children in Armed Conflict

På mandag opptrådte vi for ambassadører og delegater fra hele verden under Protecting Children in Armed Conflict – Our Common Future; En internasjonal konferanse for å beskytte barn rammet av væpnede konflikter. Konferansen hadde som mål å øke bevisstheten og forståelsen av beslutningstakere om de største beskyttelsesutfordringene barn står overfor. Vi både åpnet og lukket dag 1 av kongressen med låtene Kote Kotese, Sechaba og Esangweni.

Du kan se åpningsnummeret her:

 

Og avslutningsnummeret her! 

Konferansen ble arrangert av Utenriksdepartementet, Redd Barna / Save the children international, UNICEF, ICRC, i partnerskap med FNs kontor for koordinering av humanitær innsats, Generalsekretærens spesialrepresentant (SRSG) for barn og væpnet konflikt, Den Afrikanske Union og en tverrregional gruppe av stater.