Fargespill Oslo søker musikalsk ansvarlig

Har du lyst til å jobbe med det musikalske innholdet i Fargespill Oslo og bidra til å skape gode og kreative møteplasser for barn og unge fra hele Oslo?

 Stiftelsen Fargespill er en kunstnerisk organisasjon som i hovedsak produserer forestillinger med barn og unge i aldersgruppen 7-25 år med ulik kulturell bakgrunn. Gjennom ukentlige møteplasser utforsker barn og unge hverandres kulturarv med respektfull nysgjerrighet. Sammen med et profesjonelt apparat jobber aktørene mot et kunstnerisk mål som forteller om en vei videre for mangfoldsamfunnet.

Fargespills grunnfilosofi er entydig ressursorientert og handler om hvordan vi møtes som mennesker. Det handler om å se hvert enkeltmenneske som en ressurs og å spørre Hva har du å gi? Hvert menneske bærer med seg noe unikt, nemlig sin egen historie og identitet og et sterkt fellesskap er avhengig av disse ressursene.

Om stillingen

Stiftelsen Fargespill, avdeling Oslo, søker ny musikalsk ansvarlig i 50% stilling med ansvar for alt fra innhenting av musikalsk materiale, arrangering og innstudering av musikk, samt planlegging av øvelser og utvikling av forestillinger i samarbeid med vårt øvrige kunstneriske team.

I Fargespill Oslo får du jobbe i et kreativt miljø med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, kontakt med band og utvikling av forestillinger og opptredener. Vi søker deg som er nysgjerrig på de musikalske skattene våre aktører tar med seg og som har lyst til å arrangere disse, som ønsker å bruke din musikalske kompetanse til å utvikle Fargespill Oslos forestillinger og opptredener, og som ønsker å skape trygge, kreative rom der barn og unge kan utvikle seg kunstnerisk og være medvirkende instruktør på våre ukentlige øvelser.

Dette er en åremålstilling med varighet i 2 år og med mulighet for forlengelse.

 Hovedoppgaver:

Ønskede kvalifikasjoner:

 Personlige egenskaper:

Noe ettermiddags-, kvelds og helgearbeid må påregnes.

Lønn etter avtale.

6 måneders prøvetid.

Kontaktperson: Per Mygland – per@fargespill.no – tlf 92 60 21 46

Søknadsfrist: 30. september

SØK HER!