Fargeskyen

Fargeskyen er et tverrfaglig, digitalt læringsverktøy som er er utviklet av Fargespill i samarbeid med MusIt AS.

Sjekk den ut her!

I Fargeskyen tas du med på en reise som tar deg innom musikk og dans, folk og folkegrupper, natur og klima, hverdagsliv og fest, historie og tradisjoner, mat og språk. Reisen ledes av en person som har røtter i landet, men har innvandret til Norge.

Fargeskyen er tilpasset skoleklasser og elever på mellomtrinnet (5.-7.klasse), men kan godt benyttes for både eldre og yngre aldersgrupper.

Unike innblikk
Fargeskyen gir et unikt innblikk i andre kulturer, og åpner dessuten for at elevene selv kan fortelle sin egen historie – uansett hvor de kommer fra. Elever fra det gjeldende landet vil ofte kunne supplere og forklare noe av det Fargeskyen forteller om landet og kulturen deres.

Gjennom musikkverktøyene kan alle som én sette sitt personlige preg på og bli kjent med en viktig skatt som hver kultur bærer på – musikken.

Fargeskyen er en lærerik og spennende reise gjennom ulike land, preget av musikk, lek og skaperglede. Bruk online musikkverktøy til å lære nye sanger, og framføre dem sammen med klassen! Eller kanskje du vil høre hvordan de låter sammen noe helt annet, mikset sammen til din helt egen versjon? Lær deg vanlige fraser på nye språk, lag spennende mat, løs quizzer og bli kjent med land og folk gjennom lærerike videoer og korte tekster.

Ta kontakt med oss på info@fargeskyen.no for spørsmål og/eller kjøp.

Priskategorier: 

Priser er per skoleår. Kommuner som bestiller til alle sine skoler får 20% rabatt. Ved tegning av abonnement for inneværende skoleår vil du kun betale for gjenstående tid.