Én klode, fylt med mennesker som er avhengig av hverandre

At et virus skulle vise hvor åpenbart det er at vi er én klode, fylt med mennesker som er avhengig av hverandre hadde vel ingen av oss sett for seg før 12 mars 2020.

Verden har aldri vært mindre. Vi trenger kunnskap fra forskere på kryss og tvers av jorden for å utvikle en vaksine, vi lyttet da land som ble rammet før oss delte sine erfaringer. Det norske helsevesenet sendte sykepleiere til Italia da det stod på som verst. Og vi importerte smittevernsutstyr fra land som hadde mulighet til å dele med oss. Disse delte ressursene har kanskje reddet flere hundretusen liv til mennesker vi er glade i. Vi hadde ikke klart det alene.

Vi har og må fortsette å samarbeide, lære og lytte på tross av stengte landegrenser – på makro og mikro nivå – for å lykkes i kampen mot viruset.

Og det er en viktig påminnelse til ideen om alle mulighetene som ligger i forskjeller som møtes. Det er dette som er hele essensen i mangfold, og i Fargespill. Sammen er vi nemlig sterke.

Mangfold skjer ikke i det du plasserer forskjellige mennesker med ulik bakgrunn i et rom. Det skjer når forskjeller møtes, snakker sammen, utveksler idéer, tanker, erfaringer og meninger. Det skjer når flere perspektiv basert på ulike synspunkt blir tatt opp og diskutert. Det skjer når du lærer av en som er forskjellig fra deg.

Dette vet vi, for møter mellom mennesker er Fargespill. Og gjennom snart 16 år har vi innsett hvor åpenbart det er at vi er like og hvor befriende det er at vi er forskjellige!

Mangfold er livsviktig, nettopp fordi det er vår felles arv – som disse menneskene på denne ene jorden som er avhengig av hverandre.

Derfor stiller vi oss i dag, på verdensdag for kulturelt mangfold og for dialog og utvikling, bak FNs arbeid. UNESCO mener at det å forstå og tolerere et mangfold av kulturer fører til mer fred og stabilitet, i tillegg til at menneskelig utvikling blir styrket. Det gjør vi også.

Foto: Helge Hansen