Bygg opp, riv ned

13.april 2019 var lærere ved Rosenhof skole i Oslo ute med en kommentar i Klassekampen om nedleggelsen av Grunnskoleopplæringen for ungdom på skolen. Etter planen skulle Rosenhof være en av samarbeidsskolene til Fargespill-Oslo fra høsten, men vedtaket om nedleggelse setter naturligvis en stopper for dette. Vi i Fargespill synes at dette er et trist vedtak for elevene som blir rammet, og stiller oss bak kommentaren fra lærerne. Med tillatelse fra Rosenhof skole poster vi kommentaren deres under:

Om å bygge opp – og å rive ned

Forhastet vedtak i Osloskolen?

Onsdag 10.april måtte vi fortelle elevene at skolen vår skal stenges til sommeren. Elevene våre har kort botid i Norge. De fleste har flyktet fra kriger og diktatur, og mange av dem kom alene.

18.mars 2019 fikk Oslo VO Rosenhof beskjed fra Utdanningsetaten i Oslo om at vi får to nye klasser fra høsten, slik at vi kunne opprettholde tilbudet med seks klasser. To uker senere kommer en ny beskjed: Grunnskoleopplæringen for ungdom på skolen vår skal legges ned til sommeren. Før Rosenhof var det Bjerke videregående skole som på to år opprettet – og avviklet et tilsvarende skoletilbud. Hva skjer i Utdanningsetaten?

Vi har jobbet med relasjoner fra første dag. Vi har knyttet sterke bånd til elevene. Mange har traumer, og vi har brukt mye ressurser på å skape trygge rammer, og nettverk av ulike instanser og hjelpeapparat. Nå må elevene knytte seg til nye mennesker, som skal prøve å få en oversikt over livene deres.
Da vi startet for snart to år siden, hadde vi ikke pulter, pc’er eller lærebøker. Vi lærerne gikk inn i jobben med hele hjertet. Nå har vi fått helsesøster, minoritetsrådgiver, to miljøarbeidere, planer om samarbeid med Fargespill fra høsten, ny kantinedrift, masse erfaringer, gode rutiner og godt samarbeid.

Nå er det slutt. Elevene våre skal videre til andre skoler, for å fylle opp tomme pulter. Flyktninger flyttes rundt. Over hele landet tynnes klasserom ut, og mottak legges ned. Landet er fullt av engasjerte, dyktige fagfolk som ønsker å bidra til god integrering, som ønsker å dele. Og verden er full av mennesker som trenger trygghet. De få som slipper inn i Norge, blir flyttet rundt fra sted til sted, fra skole til skole.

Elevene trodde ikke på oss. De trodde det var løgn at de må bytte skole fra høsten, og da de skjønte at det er sant, ble de sinte og triste. «Det føles som om noen har dødd», sa en. Elevene våre har allerede mistet så mye, og man må forstå de sterke reaksjonene og sorgen over å måtte bytte skole ut fra det de tidligere har opplevd. Vi vil appellere til Oslo kommune om å gjøre om på vedtaket, og heller bruke litt mer tid på omstillingen. For hvorfor må det skje så fort? Kan ikke i det minste de som har gått på skolen ett og to år få fullføre sin skolegang på Rosenhof?

Randi Holden Hoff

Ingebjørg Lundevall

Lærere ved Oslo VO Rosenhof