«Alt blir bra» UTSATT

På grunn av de siste restriksjonene har vi konkludert at det dessverre ikke er mulig å gjennomføre forestillingen vår «Alt blir bra» på Riksscenen nå i desember.

Vi jobber på spreng for å finne ny dato, for vi SKAL vise alt vi har jobbet med det siste året. Mer informasjon om ny dato kommer!

Billetter som allerede er kjøpt blir refundert.

Hold dere friske, og husk at Alt blir bra! 

____________________________________________________

Hva skjer når man fjerner kultur, religion og selve høytiden i seg selv fra en festdag? Jo, man innser hvor lik alle verdens feiringer er. «Alt blir bra» er en hyllest til fellesskapet og et jubelrop for at vi endelig kan stå på scenen igjen, synge og danse sammen foran et rom fylt med mennesker. I kjent Fargespill stil, står over 60 barn og unge på hovedscenen på Riksscenen i desember og feirer hverandres feiringer med en stor felles feiring – og du er invitert!

Fargespill i Oslo lager sceneforestillinger med barn og unge i alderen 7 til 25 år med bakgrunn fra alle verdens hjørner. Møter mellom mennesker er kjernen i Fargespill og forestillingene baserer seg på det Fargespillerne gir hverandre i form av sang, dans og rytmer fra sin kulturarv.

 

 

«Everything will be fine»

What happens when you remove culture, religion and the holiday in itself from a celebration? Yes, you realise how similar all the world’s celebrations are. «Everything will be fine» is a tribute to the community and a shout of joy that we can finally stand on stage again, sing and dance together in front of a room filled with people. In familiar Fargespill style, will over 60 children and young people stand on the main stage at Riksscenen in December and celebrate each other’s celebrations with a big joint celebration – and you are invited!

Fargespill in Oslo creates stage performances with children and young people aged 7 to 25 with backgrounds from every corner of the world. Interaction between people are the core of Fargespill and the performances are based on what the participants give each other in the form of song, dance and rhythms from their cultural heritage.

Buy tickets HERE!

Photo: Peder Graham Guttormsen